Testületi ülés jegyzőkönyv kivonatok

2015.01.27.-i testületi ülés jegyzőkönyve