Dad község logó

Dad település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése-Záportározó

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00020

Kedvezményezett: Dad Község Önkormányzata

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Dad település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

 

Rövid összefoglaló:

Dad Község Önkormányzata 100 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

A jelenleg működő vízelvezető rendszer a meglevő belterületi átereszek szűkös kapacitása miatt nagyvizek levezetését nem tudja ellátni, ezt hivatott megoldani a jelenlegi projektben megvalósítandó záportározó kialakítása. A záportározó az előző években rendszeresen árvízkárt szenvedett térségének a védelmét szolgálja.

A beruházás műszaki tartalma:

A védendő terület belterület, a Petőfi és a Kossuth utcák által határolt családi házas és intézményi beépítésű övezet, mélypontján helyezkedik el az Ivó ér. A védendő terület cca.: 9 ha nagyságú, rendszeresen érik csapadék károk. Az elmúlt időszakban általában 3 évente történt vis maior esemény, amely a közlekedő utak és a vízelvezető rendszerekben okozott károk mellett a magántulajdonú ingatlanokban is jelentős károkat okozott.

A tervezett záportározó un. száraz tározó, amely a tározási időszak után kaszálóként hasznosítható. (A terület jelenleg is kaszáló) A terep geodéziai adottságait kihasználva, részben bevágásban, részben töltésépítéssel kialakított cca. 1 ha terület igénybevételével, méretezett szabad kifolyással oldja meg a tározást. A méretezési értéket meghaladó nagyvíz esetére ár-apaszó műtárgy kerül kialakításra. A tározó kivezető áteresze és az ár-apasztó műtárgy is hordalékfogó ráccsal épül. A tervezett létesítmény megvalósításánál társközművek kiváltására nem kerül sor.

A csapadékvíz mennyiség elvezetése az Ivó-ér, Dadi-vízfolyás, Által-ér, Duna folyam végső befogadó rendszerben történik. A tervezett tározó az elfolyási rendszert nem befolyásolja, változtatja meg.

Szórólap

Kiadvány