Dad község logó

Nefelejcs Óvoda

 

Nefelejcs Óvoda
Dad, Fő u. 27.
Telefon: 34/470-190

 

Óvodavezető: Kulhanekné Borodenkó Szilvia
Személyzet: 4 óvónő és 2 dajka.

A Dadi Nefelejcs Óvoda életében 2013. december 7-én, nagy változás történt. Dad Község Önkormányzata  2011. évben úgy határozott, hogy az óvoda székhelyét, a Dad, Fő utca 27. alá helyezi. A teljes felújítási munkálatok 2013. őszén kezdődtek el, és 2014 nyarán, értek véget. Az új óvoda korszerűen berendezett, mindkét csoport számára külön kialakított vizesblokk, biztosítja a gyermekek számára az egészségügyi feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket. A belső felújítás után 2013. december 7-én, az óvoda, szülői és az óvodai dolgozók közös összefogásának eredményeként egy nap alatt átköltözött az új épületbe. A teljes felújítási munkálatokat, önerőből az Önkormányzat biztosította. Kialakításra került egy többfunkciós szoba, mely hatalmas alapterületével, mint tornaszoba, fejlesztő, és logopédiai foglalkoztató, és az ökomenikus hitoktatás foglalkozáshoz is lehetőséget biztosít. Valamint az óvodai rendezvények, mint farsang és Anyák Napja ünnepségek helyszínéül is szolgál.

A csoportszobák alapterülete a törvényi előírásnak megfelelő, hatalmas ablakokkal a természetes megvilágítása is kiváló, az épület elhelyezkedéséből adódóan, a csoportok napfényesek. 2014. július hónapban, az épület külső hőszigetelése is elkészült, valamint új kondenzációs kazánok is beépítésre kerültek. 2012-ben Dad Község Önkormányzata, pályázatot nyújtott be, Óvodafejlesztésre. A sikeres pályázat lehetővé tette, óvodánk további fejlődését. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzéseken vettek részt, bővültek szakmai ismereteik, melyek a gyermekek hatékonyabb fejlesztését eredményezik. A család és az óvoda kapcsolatának továbbfejlődése érdekében, közös rendezvényeket szerveztünk, mint: Családi Délután, Családi Kirándulás, Budatéténybe, a Csodák Palotájába, és Szülői Szakmai Fórum keretében, külső előadó, a gyermekek optimális iskola kezdése címmel tartott, interaktív előadást a szülők részére. A gyermekek fejlődéséhez a következő programokat biztosítottuk: tehetséggondozás, egészségnap, bábszínház. A TÁMOP. pályázat, lehetőségével, három új udvari játékkal örvendeztettük meg a gyermekeket. Kéttornyos vár görgős híddal, homokozó hajó, valamint egy négyszögletes mászó torony, kígyórúddal. Az óvodánk játszóudvarának kialakításában, a szülők nagyon sokat segítettek. A Szülői Szervezet a farsangi bevételből és községi adakozásból fészek hintát vásárolt a gyermekeknek.

Jövőbeni feladatunk, az udvar parkosítása. 2000. szeptemberétől működik a „ Dadi Óvodáért” Alapítvány, melyet a szülők alapítottak, annak érdekében, hogy a mindenkori óvodás gyermekek fejlődését támogassa. Az alapítványt a szülők és az önkormányzat támogatja. Az alapítvány lehetővé teszi a gyermekek számára, a közös élményszerző kirándulásokat, gyermeknap alkalmából a Repülőgép Emlék Múzeumba és Nagycirkuszba vittük el a gyermekeket, ősszel Csákváron voltunk. Évente Gyermekszínházba utazunk Oroszlányba, színvonalas mesejátékok a gyermekek esztétikai érzékét fejlesztik. A kisebbekre való tekintettel, helyben is szervezünk bábjátékot, a Kincsesláda színház, és az Állatok Világnapja alkalmából zenés, műsorral, a gyermekek bevonásával, szórakoztatta, külső előadó a gyermekeket.

Az elért eredmények, a hatékonyan működő intézményi kapcsolatrendszer tevékenységének köszönhetők. A közös munkánk azt a célt szolgálja,

„ Kisgyermekem, csak nézzél szerte szét,

Éretted van itt minden, ami szép.

( Várnai Zseni )

Munkatársaimmal azon munkálkodunk, hogy a Dadi Nefelejcs Óvodába járó kisgyermekek, az óvodáskor végére, alkalmassá váljanak az iskolai életre, és a szüleikkel együtt, örömmel gondoljanak vissza, az óvodás éveikre.


Nevelésfilozófiánk:

A „ jó, hogy vagy, örülök, hogy itt vagy" érzését kell erősíteni a gyerekben nap, mint nap.

A személyre szóló figyelem- ha csupán percekre is - minden gyermeknek kijár.

Feladatunk az, hogy megismertessük a gyermekeket az „együtt lenni jó „ érzésével, hogy kevés , de jól bevésett szabály segítségével értelmessé, örömtelivé tegyük együtt töltött napjainkat.


Az Óvoda Nevelési célja, feladata:

Óvodai nevelésünk célja a 3-7 éves gyerekek sokoldalú, harmónikus fejlődésének elősegítése.

Feladatunk: hogy az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságaira, érdeklődésére, kíváncsiságára építve, sokféle és
változatos tevékenységet biztosítsunk számukra, hogy sokoldalú, érzelem gazdag személyiségek váljanak belőlük.

  • Érzelmi biztonságot adó, meleg, családias légkör kialakítása, mely a gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének feltétele.
  • Az óvodai nevelés egyik mércéje a gyermek gondozottsága, stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
  • Minden gyermek más egyéniség, más adottságokkal és fejlődési ütemmel rendelkezik, ahhoz azonban, hogy egyéni adottságaiknak megfelelően fejlődjenek, minden gyermeknek szüksége van egyéni bánásmódra és képességeik fejlesztése érdekében differenciált foglalkozásra.Gyermekképünk:

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja

Szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait,

Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,

Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. „