Dad község logó

"Dadi Óvodáért" Alapítvány

 

"Dadi Óvodáért" Alapítvány

Számlaszáma: 63300130-153000832

Adószáma: 18611045-1-11

Kuratórium elnöke: Kulhanekné Borodenkó Szilvia

Titkár: Csillag Istvánné

Gazdasági vezető: Baloghné Vajay Adrienn

Kuratórium tagjai:

  • Csillag Attiláné
  • Farádiné Jelencsik AnnamáriaÓvodánk 1975. december 1-én nyitotta meg a kapuit.

Az 1975-ötöt megelőző években csak időszakos, az idénymunkák elvégzésének idejére, a gyerekek felügyelete céljából volt félnapos óvoda a községben.

1975-1984-ig az óvoda egy vegyes csoporttal működött. A pedagógiai munkát egy óvónő végezte, a nevelőmunkában a dajka volt a segítő társa.

1976 szeptember 1-étől 2007. április 6-áig a gyermekek élelmezését saját főzőkonyha biztosította.

Jelenleg a gyermekek élelmezését külső vállalkozó biztosítja.

Az egyre emelkedő gyermeklétszám szükségessé tette a második csoport beindítását.

1985. szeptember 1-étől az óvoda két részben osztott csoporttal működik.

Kezdetben a gyermekek nevelését képesítés nélküli óvónők látták el.

1975-1988 ig az óvoda munkáltatója az Általános Iskola Igazgatója volt.

1989. január 1-étől az az intézményben a munkáltatói feladatokat az óvoda vezetője végzi.

Az elmúlt évtizedek alatt az intézmény összkomfortossá vélt, és eszközkészlete bővült és korszerűsödött.

Az udvar tágas és esztétikus, jó lehetőséget biztosít a levegőzésre, nyáron étkezésre, ősszel és tavasszal a testnevelésre.

Az óvodások mindegyike családból érkezik hozzánk.

A szülőkkel közvetlen, jó a kapcsolatunk, mely a gyerekek fejlődését segíti.

A 2007/2008-as nevelési évben a gyermeklétszám: 46 fő.


A kiscsoport létszáma: l9, a vegyes csoportban 27 gyermek van.

A tanköteles korú gyermekek száma: 11 fő, az iskolai élet megkezdésére 10 gyermek vált alkalmassá.


Bíztató a jövőre nézve, hogy létszámunk emelkedik, a 2008/2009-es évben a beírt gyermeklétszám: 48 fő.

Személyi feltételeink a törvényi előírásnak megfelelnek, 4 óvodapedagógus végezzük a pedagógiai munkát a nevelő munkában két dajka van segítségünkre.

A pedagógiai munkát a Helyi Nevelési Programunk alapján végezzük.Nevelésfilozófiánk:

A „ jó, hogy vagy, örülök, hogy itt vagy" érzését kell erősíteni a gyerekben nap, mint nap.

A személyre szóló figyelem- ha csupán percekre is - minden gyermeknek kijár.

Feladatunk az, hogy megismertessük a gyermekeket az „együtt lenni jó „ érzésével, hogy kevés , de jól bevésett szabály segítségével értelmessé, örömtelivé tegyük együtt töltött napjainkat.Az Óvoda Nevelési célja, feladata:

Óvodai nevelésünk célja a 3-7 éves gyerekek sokoldalú, harmónikus fejlődésének elősegítése.

Feladatunk: hogy az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságaira, érdeklődésére, kíváncsiságára építve, sokféle és változatos tevékenységet biztosítsunk számukra, hogy sokoldalú, érzelem gazdag személyiségek váljanak belőlük.

  • Érzelmi biztonságot adó, meleg, családias légkör kialakítása, mely a gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének feltétele.
  • Az óvodai nevelés egyik mércéje a gyermek gondozottsága, stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
  • Minden gyermek más egyéniség, más adottságokkal és fejlődési ütemmel rendelkezik, ahhoz azonban, hogy egyéni adottságaiknak megfelelően fejlődjenek, minden gyermeknek szüksége van egyéni bánásmódra és képességeik fejlesztése érdekében differenciált foglalkozásra.Gyermekképünk:

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja

Szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait,

Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,

Eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. „