Dad község logó

LEADER 2013

LEADER 2013.   Kulturális és sportesemények támogatása eszközbeszerzéssel

 

Dad község Önkormányzata a jogszabályokban, illetve törvényekben megfogalmazott alaptevékenységei és kötelezően ellátandó feladatain felül az elmúlt években számos értéknövelő, humán, és infrastrukturális beruházást hajtott végre, amely a települést szépítette, gyarapította, a településen élők komfortérzetét növelte. Az elmúlt évek néhány beruházása: Közparkok rekonstrukciója, IKSZT központ kialakítása 2012, Szedres játszótér kialakítása 2011.

A tervezett projekt célja: A fejlesztés keretében többek között 3 db  számítógépet, projektort, vetítővásznat, külső HDD-t szeretnénk beszerezni. Az eszközök a közösségi élet javítására szolgálnának. Cél az épületben E-kávéház kialakítása a fiatalok számára, a közösségi és különböző rendezvények megörökítését, illetve a helyi labdarúgó mérkőzések rögzítése után azok közös megtekintése a projektor segítségével és az ifjúság számára  programok nyújtása.

A tervezett fejlesztés előtt a Művelődési házban nem tudtunk az ifjúság számára rendezvényeken, programokon kívül az érdeklődésüket felkeltő eszközöket biztosítani. A mai kor vívmánya az internet, véleményünk szerint nem csak szórakozásra, tanulásra is használhatja az ifjúság. A számítógépek segítséget tud nyújtana abban, hogy a településen élő fiatalok az iskolán kívüli időben is hasznosan tölthessék szabadidejüket, akár szakkörök, közös internetezés segítségével.

A tervezett fejlesztés keretében eszközbeszerzéseket szeretnénk megvalósítani. Ezen eszközök a következők: 3 db internettel ellátott számítógép, 1db külső winchester, 1db projektor, vetítővászon. A számítógépek segítséget nyújtanak abban, hogy a Művelődési házban E-kávéházat alakítsunk ki az ifjúság, illetve saját háztartásában internettel nem rendelkező lakosság számára. A „kávéház” terveink között segítséget nyújt azon szülőknek, családoknak, akik nem tudják az iskolán kívüli időszakban, szünetekben megoldani gyermekük felügyeletét. A nagyobb gyermekek itt hasznosan tölthetik idejüket, közös televízió nézés, számítógépezés közben. A televízió, a számítógépek különböző szakkörök, önismereti-fejlesztő programokhoz is segítséget nyújthatnak.

A pályázott eszközökkel a felnőtt lakosság számára is vonzó helyszín lehet a Művelődési ház közösségi tere akár labdarúgó mérkőzések, sportprogramok közös megtekintésével, akár azzal, ha otthonukban nem rendelkeznek internettel, számítógéppel, itt használhatnak ilyen eszközöket.

 

Dad község Önkormányzata