Dad község logó

Rendeletek


Alapító okirat
Alapító okirat


Vagyonrendelet
Vagyonrendelet
Vagyonrendelet 2020

Vagyonkimutatás
Vagyonkimutatás korlátozottan forgalomképes
Vagyonkimutatás forgalomképtelen

Talajterhelési adórendelet
Talajterhelési adórendelet
Talajterhelési adórendelet módosítása

Szociális rendelet
Szociális rendelet 2015
Szociális rendelet 2015 módosítása
Szociális rendelet étkezési 2020
Szociális rendelet 2020 módosítása

Szemétszállítási rendelet
Szemétszállításról rendelet
Szemétszállításról rendelet módosítása 2010.
Szemétszállításról rendelet módosítása 2011.

Parkolóhely rendelet
Parkolóhely rendelet

Lakásrendelet
Lakásrendelet
Lakásrendelet módosítása
Lakásrendelet módosítása 2008.

Közművelődési rendelet
Közművelődési rendelet
Közművelődési rendelet módosítása

Közlekedési rendelet
Közlekedési rendelet
Közlekedési rendelet módosítása

Dad község szerkezeti és szabályozási terv
Dad község szerkezeti és szabályozási terv
Módosítások 2015

Anyakönyvi rendelet
Anyakönyvi rendelet

Dad Községért díj
Dad Községért díj

Tűzgyújtási rendelet
Tűzgyújtási rendelet

A tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Közterületre vonatkozó rendeletek
Közterület elnevezéséről
Közterület használatáról módosítás 2014
Közterületek és ingatlanok tisztán tartása rendelet
Közterülethasználat 2005
Közterülethasználatáról rendelet módosítás 2008.
Közterülethasználatáról rendelet módosítás 2008. november

Államháztartáson kívüli források átvételéről átadásáról
Államháztartáson kívüli források átvételéről átadásáról

Hulladékkezelési rendelet
Hulladékkezelési rendelet

Költségvetési rendelet
Rendelet 4/2017
Rendelet 2016.évi beszámoló
Rendelet 2016.évi módosítás
Rendelet 5/2017 Zárszámadás
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
2015. évi költségvetési rendelet egységes szerkezet
2015. évi költségvetési rendelet módosítása
2015. évi költségvetési rendelet egységes szerkezet mellékletei

Rendelet 2017 TAK partnerségi

Dad közösségi együttélés szabályairól
Dad közösségi együttélés szabályairól
Dad közösségi együttélés szabályairól módosítás

Tűzgyújtási rendelet

Közút rendelet
Közút rendelet

Településkép védelméről szóló rendelet